Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - czerwiec 2016 (termin dodatkowy)

Liczby rzeczywiste

Działania na potęgach

Liczba $\begin{split}\frac{7^6\cdot 6^7}{42^6}\end{split}$ jest równa
A. $42^{36}$
B. $42^7$
C. $6$
D. $1$

Podpowiedź:

$42=7\cdot 6$

Rozwiązanie:

$\begin{split}
\frac{7^6\cdot 6^7}{42^6}=\frac{7^6\cdot 6^7}{(7\cdot 6)^6}=\frac{7^6\cdot 6^7}{7^6\cdot 6^6}=6.
\end{split}$

Odpowiedź:

C.