Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - czerwiec 2016 (termin dodatkowy)

Wyrażenia algebraiczne

Wzory skróconego mnożenia

Różnica $50001^2-49999^2$ jest równa
A. $2 000 000$
B. $200 000$
C. $20 000$
D. $4$

Podpowiedź:

Dane wyrażenie jest różnicą kwadratów dwóch liczb. Zastosuj odpowiedni wzór skróconego mnożenia.

Rozwiązanie:

$\begin{split}50 001^2-49 999^2=(50 001+49 999)\cdot(50 001-49 999)=\\
=100 000\cdot 2=200 000 \end{split}$

Odpowiedź:

B.