Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - czerwiec 2016 (termin dodatkowy)

Liczby rzeczywiste

Logarytmy

Wartość wyrażenia $\log_3\frac{3}{2}+\log_3\frac{2}{9}$ jest równa
A. $-1$
B. $-2$
C. $\log_3\frac{5}{11}$
D. $\log_3\frac{31}{18}$

Podpowiedź:

Zastosuj wzór na sumę logarytmów. (Logarytmy)

Rozwiązanie:

$\begin{split}
\log_3\frac{3}{2}+\log_3\frac{2}{9}=\log_3\frac{3}{2}\cdot \frac{2}{9}=\log_3\frac{1}{3}=-1.
\end{split}$

Odpowiedź:

A.