Egzamin maturalny z matematyki, poziom rozszerzony - czerwiec 2015 (termin dodatkowy)

Funkcje

Wykresy funkcji

Liczba punktów wspólnych wykresów funkcji $y=-x+1$ i $y=\log_2x$ jest równa
A. $0$
B. $1$
C. $2$
D. $3$

Podpowiedź:

Naszkicuj wykresy obu funkcji.

Rozwiązanie:

Wszystko wyjaśnia prosty rysunek.
   Rozwiązanie //. ( pkt.)   638

Odpowiedź:

B.