Zestaw P2, informator CKE, 2008

Liczby rzeczywiste

Działania na potęgach

Liczba $\begin{gather*}
2^{20}\cdot 4^{40}
\end{gather*}$ jest równa
A. $2^{60}$
B. $4^{50}$
C. $8^{60}$
D. $8^{8000}$

Podpowiedź:

Skorzystaj ze wzorów;
$\begin{gather*}
\left(a^p\right)^q=a^{p\cdot q}\\
a^p\cdot a^q=a^{p+q}.
\end{gather*}$

Rozwiązanie:

$\begin{gather*}
2^{20}\cdot 4^{40}=2^{2\cdot 10}\cdot 4^{40}=\left(2^2\right)^{10}\cdot 4^{40}=4^{10}\cdot 4^{40}=4^{50}.
\end{gather*}$

Odpowiedź:

B.