Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - czerwiec 2016 (termin dodatkowy)

Słoń waży 5 ton, a waga mrówki jest równa 0,5 grama. Ile razy słoń jest cięższy od mrówki?
A. $10^6$
B. $10^7$
C. $10$
D. $10^8$
Każde z ramion trójkąta równoramiennego ma długość $20$. Kąt zawarty między ramionami tego trojkąta ma miarę $150^\circ$. Pole tego trójkąta jest równe
A. $100$
B. $200$
C. $100\sqrt{3}$
D. $100\sqrt{2}$
Prosta określona wzorem $y=ax+1$ jest symetralną odcinka $AB$, gdzie $A=(-3,2)$ i $B=(1,4)$. Wynika stąd, że
A. $a=-\frac{1}{2}$
B. $a=\frac{1}{2}$
C. $a=-2$
D. $a=2$
Układ równań $\begin{cases}y=-ax+2a\\

y=\frac{b}{3}x-2\end{cases}$ nie ma rozwiązań dla
A. $a=-1$ i $b=-3$
B. $a=1$ i $b=3$
C. $a=1$ i $b=-3$
D. $a=-1$ i $b=3$
Do pewnej liczby $a$ dodano 54. Otrzymaną sumę podzielono przez 2. W wyniku tego działania otrzymano liczbę dwa razy większa od liczby $a$. Zatem
A. $a=27$
B. $a=18$
C. $a=24$
D. $a=36$
Podstawą ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ABCDS jest kwadrat ABCD. Wszystkie ściany boczne tego ostrosłupa są trójkątami równobocznymi. Miara kąta ASC jest równa
A. $45^\circ$
B. $30^\circ$
C. $75^\circ$
D. $90^\circ$
Rzucamy trzy razy symetryczną monetą. Niech p oznacza prawdopodobieństwo otrzymania dokładnie jednego orła w tych trzech rzutach. Wtedy
A. $0\leqslant p<0,25$
B. $0,25\leqslant p\leqslant 0,4$
C. $0,4< p\leqslant 0,5$
D. $p>0,5$